Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie s J.E. Yun Ping Changom veľvyslancom Taiwanu.
Termín: 2.12.2014.
Hotel Devín privítal hostí J.E. Tchajwanského veľvyslanca na stretnutí priateľov tejto vyspelej krajiny. Aktívna spolupráca na propagácii slovenských vinárov na Tchaj-wane a v Číne prináša svoje ovocie niekoľkým slovenským producentom kvalitných vín. Stretnutia sa zúčastnil prezident EFVK eques Všetečka, aby v mene organizácie EFVK i svojom, - prevzal darčeky, odzrkadľujúce srdečný vzťah veľvyslanca pána Jun - Ping Changa ku práci tejto neziskovej organizácie. Klikni
Srdečné privítanie diplomatickými zástupcami. Dôstojné priestory hotela Devín. Vynikajúce vína fy. Golguz prezentoval riaditeľ p. Holík. Tromfy a ich kvalita, nielen na bynnery. Prez. EFVK s JUDr Kutlíkom. Víno, ktoré získava obdiv. Golguz. Spoločné foto. J.E. pán veľvyslanec s manželkou, pri odovzdávaní pozornosti Záverené priateľské foto.