Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Krst knihy prof. Točku.
Termín: 2.XII.2014.
Na Zámku u Grófa, v sídle Európskeho Fóra Vínnej Kultúry prebiehal krst reprezentačnej knihy Zobor za prítomnosti monsignora Viliama Judáka sídelného biskupa Nitry. Autor knihy prof. Imrich Točka, tlmočil poďakovanie prezidentovi EFVK, za možnosť uskutočniť tento akt v sídle EFVK, poďakoval aj firme Golguz za poslaný dar vína z exkluzívnej kolekcie venovanej F. Fussmannovi. Prez. EFVK. eques Všetečka tlmočil p. prof. Točkovi možnosť zúčastniť sa aktivít pripravovaných na Fussmannovom dvore v roku 2015. Klikni.
Na titulke reprezentačnej publikácie je aj minca. Prof. Točka s prez. eques Všetečkom na zámku u Grófa. Pripravený darček pre prof. Točku. Pri prehliadke vlastného diela pred podpisom. Uvítanie monsignora Judáka sídelného biskupa Nitry. Obdiv patril aj obrazom Majstra Plachého. Vnuk staviteľa Grófa p. Tomaschek s manželkou. Husľový koncert bol súčasťou tohoto kultúrneho aktu. Príhovor. prof. Imricha Točku. Príhovor monsignora Viliama Judáka biskupa. Krst, zemou zo Zobora. Podpis knihy riad. p. Bečicovi. Prez eques Všetečka odovzdáva dar fy. Golguz. Veľa zdravia a stálych produkcií... Prez s prof. Milovským a manželmi Bečicovými. Večer končil, ale kniha zostáva.