Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Záchrana drevených súčastí vinárskych architektúr.
Termín: 4.XII.2014.
V rámci prípravy veľkého medzinárodného projektu navštívili predstavitelia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry páni Eques Všetečka a Eques Plachý svojho spolupracovníka a radcu v oblasti záchrany drevených súčastí starých vinárskych architektúr pána Juraja Ágha, aby sa osobne presvedčili o strojovej a technickej výbave s možnosťou školenia záujemcov v tejto doteraz nepreferovanej ale dôležitej oblasti. Všetci poznáme plastové náhrady na historických objektoch, ktoré podliehajú času a doslova hyzdia inak zachovalé stavby. Pán Ágh nás presvedčil, že je možné spraviť perfektné a stále - drevené súčasti architektúr, bez vizuálneho rozpoznania od pôvodne použitých drevených materiálov, ktorých vlastnosti sa dajú upraviť podľa želania objednávateľa. Presvedčili sme sa osobne, že sa nejedná iba o profesnú prácu s drevom, ale vo svojej prevádzke vyriešil aj ekologické dopady činnosti. Filtre, lisovňa, výroba brikiet z dreveného odpadu to všetko zapadá do pripravovaných osnov záchrany a obnovy vinárskych architektúr s priamym dopadom na kvalitu životného prostredia. Klikni
Vkusne upravený exteriér dielní p. Juraja Ágha. Odborník na drevo a pracu z drevom p. Juraj Ágh. S Majstrom Plachým pri výbere osnov školení záujemcov. Miesto pre spolupracujúci personál. Tradícia, čistota a profesionalita.             Výrazne filtre v nástrekovni, ekológia a zdravie.      Počítačom riadené stroje - schopné spraviť akýkoľvek tvar. Odsávanie aj najmenších prachových častí, pre ďaľší proces. Limity EÚ splnené a vysoko prekročené. Na naše pomery revolučné uzávery drevených častí. Všetko riadené počítačom a kontrolované dopady. Zo vzducha a zo strojov vychytané piliny sú briketované! Cesta vzduchu na automatické filtre. Toto je časť profilov, ktoré nás už prežijú... To je drevo a nie plast! Tradícia obohatená myšlienkou. Všade poriadok. Poklad v človeku hodný nasledovania.