Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie.
Termín: 22.októbra.2011.
Dva dni pred podpísaním významného medzištátneho dokumentu, kde za Burgenland podpisuje zmluvu Landeshauptmann Niessl a za SK šéf. VÚC Tibor Mikuš - pozvala rakúska strana delegáciu delegáciu EFVK vedenú Eques Všetečkom s pánmi P.Tuturom a P. Vargom na bilaterálne rokovanie z príležitosti medzinárodného stretnutia OEVE v Eisenstadte. Klikni.
Delegátov čakal osobne prof. Vogl. Foto p. Vargu zachytáva cestu delegátov na sv. omšu. Stretnutie z evanielickým kňazom OEVE a členmi OEVE. Eques Všetečka s p. Šlancarom zástupcom Českej strany. P. Pavol Varga s p. Pficnerom o pozvaní Dražoveckých vinárov p. Tutura s vynikajúcim človekom a vinárom p. Macíkom. Sprievod pred kostolom. Omša aj napriek oprave vedená biskupom Klosterneuburským. Atrakcie z rakúsko - uhorska patria k atmosfére. Blahoželanie konečne ocenenému Eques Macíkovi. Súčasť novej sochy na nádvorí pred kostolom. Sprievod mestom Eisenstadt. Marschparáda.... Rozhovor so vynikajúcou speváčkou p. Vargom a p. Svíbom.