Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Divadlo Nitra hostilo Majstra.
Termín: 5.XII.2014.
Podporovať mimoriadne talenty vínom, radami a skúsenosťami sa rozhodlo vedenie Európskeho Fóra Vínnej Kultúry. Jedným zo skutočne nadaných mladých umelcov je aj hudobný skladateľ, umelec s úspechom účinkujúci v Číne, Bejrúte... - zručný reštaurátor historických organov a ešte mnoho zručností by sme mohli spomenúť, ktoré tomuto všestrannému umelcovi minútami odpočítavajú dni. Po úspechoch jeho divadelnej hudby v Prahe, zavítal aj do Nitry na žiadosť režiséra p. Pitínskeho. Kde spolupracoval a dotvoril českú klasiku z pera G. Preissovej Gazdiná Roba . Ním napísaný a naštudovaný záverečný chorál, spievaný naživo, suverénne zatienil všetky výkony, ktoré mu predchádzali, režisérske, herecké, scénické. Celé vyznenie hry touto cielenou kompozíciou transponoval do nadzemských mystérií, ktoré nekončia, tak ako hra, ale dávajú nádej - znejúcu akordom ľudského šesť hlasu. Klikni
Skladateľ p. Jeřábek s prez. EFVK eques Všetečkom Autor so speváčkou Zuzanou Zámečníkovou a bratom.      V premniérovom hľadisku DAB Nitra. Na javisku pri premiérovej kľaňačke. Hosteska nesie víno autorovi úžasnej hudby, top. Golguz. Posolstvo F. Fussmanna na javisku DAB Nitra. Autorovi blahoželal aj športový veterán Slovenska. Začiatok slávnostnej recepcie v DAB Nitra. Režisér Pitínsky blahoželá všetkým za výkon autora. Réžia bez hudby je ako láska bez emócií. (Všetečka) Blahoželá aj Ivan Letko riaditeľ atomových elektrární SK.  JUDr Eva Stoklasová vyzdvihla prínos kompozícií.      Na Zámku u Grófa pre cestou do Brna s p. Z. Zámečníkovou. Traja umelci o ktorých budeme počuť. Tragédia s veľkou nádejou - vďaka Tomášovi Jeřábkovi..