Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slovenská obchodná a priemyselná komora.
Termín: 11.1°2.2014.
Európske Fórum Vínnej Kultúry s vinárstvom Golguz boli partnermi stretnutia na pôde Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave. Nielen víno, rozhovory o kultúre, výstava obrazov nositeľa medzinárodných ocenení Majstra Vladimíra Plachého a mnoho faktorov, robili toto stretnutie výnimočným – plným porozumenia a vianočnej priateľskej pohody. Klikni
Majster Plachý  s prez. Všetečkom pred zahájením stretnutia. Obrazy do duše národa, ako inak nazvať tak blízku tému. Prez Všetečka s p. Marcelou Leiferovou. Milé prijatie Majswtra Vladimíra Plachého Fy Golguz so svojimi vínami zásobila stretnutie. Prospekty na stoloch vrátane menovaných medajlí. Príhovor riaditeľa Ing. Juraja Majtána. Počas stretnutie aj so zástupcami iných rezortov. Významní podnikatelia v obležení múz.