Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Po stopách významného umelca.
Termín: 19.XII.2014.
V spolupráci so Záhoráckym múzeom pripravujú predstavitelia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry oboznamovací, medzinárodný projekt s názvom“ Národný umelec Dr Janko Blaho a jeho doba“. Prezident Eques Všetečka s Majstrom Plachým navštívili mesto Skalicu, Záhorácke múzeum uličky, zákutia - aby si pripomenuli prostredie, ktoré utváralo názorový základ tejto významnej osobnosti Československej kultúry. Majster Plachý vytvorí obraz Skalice, ktorý bude súčasťou výstavy, v ktorej sa rozšíri priestor pre mladých začínajúcich umelcov. Súčasťou projektu bude väčšia angažovanosť školskej mládeže aj prostredníctvom speváckej súťaže. Klikni
Príprava cesty a študovanie materiálov. Množstvo zničených pamiatok lemuje cesty Slovenska. Na čistom a upravenom námestí Skalice Majster Plachý. Eques Všetečka s Mgr P. Michalovičom. Dokumentácia a archivácia doby v Záhoráckom  múzeu. Výstavné priestory kreované architektom Jurkovičom. Busta Dr Pavla Blahu - otca nár. um Dr Janka Blahu Eques Všetečka pri buste Dr.Pavla Blahu v Záhoráckom múzeu. Expozičná časť venovaná Dr Jankovi Blahovi. Jedna s fotografií spolku sv. Urbana. V expozíciách nezabudli na svojich významných spoluobčanov. Majster Plachý na výstave skalického rodáka J.Koreszku 1895 Portrét autora J. Koreszku 1895 - 1958. Majster Plachý pri zápise do pamätnej knihy. Eques Všetečka obdivuje novú kroniku Skalice. Máloktoré mesto má tak perfektný fond materiálov. Mgr. Michalovič s Mgr. Všetečkom nad materiálmi Dr Blahu Rodný dom Blahovcov od arch. Jurkoviča. Pamätná tabula básnikovi a súputníkovi Dr Blahu. Pred schodami k rotunde - aj tu sú maliarske motívy.. Panoráma Skalice. Mesta mnohých kostolov a spomienok.       Pietne miesto pod rotundou. Miesto na zamyslenie evokujúce veľa súvislostí. Panoráma Skalice od skalických búd.... Blahova Vidiecky dom Dr Janka Blahu. Pamätná doska venovaná mestom Skalica. Posledný pohľad pre odchodom smerom na Mokrý háj. Do skorého rána nad výsledkami cesty.