Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodné projekty.
Termín: 24.okt.2011.
Eques Všetečka prezident EFVK sa stretol počas svojho pobytu na Morave s najvýznamnejšou európskou "zvonárkou" pani Marii Ditrychovou. Spomínali na svojich spoločných priateľov tzv. Olomouckej výtvarnej skupiny Ruda Doležala, Otmara Olivu, Ľuba Macháňa, Méšťánka aj Juru Stejskala. Pani Dytrychová nezaprela svoj operný, hudobný talent, ktorý votkala do hlasu svojich zvonov. Katedrála Nitra, Dóm Sv. Juraja najnovšie katedrála Sv. Víta v Prahe - 3 tisícky významných miest, kde počuť hlas jej práce. Klikni.
Obec Hluk s vinármi, bez Jízdy Králú... Krása, ako z Dvorského obrazov. Pamätná tabuľa, ktorú pozná celý kultúrny svet. Umelkyňa p. Dytrychová srdečne prijala Eques Všetečku. V rozhovore s p. Všetečkovou. Jedno z krásnych diel. Majstri hovorili o zvuku. Biskupský darček. Štruktúra ako ľudské telo. Eques Všetečka s umelkyňou a jej dcérou. Jeden z Měšťánkových obrazov