Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Fussmannov Dvor trochu inak.
Termín: 23.12.2014.
Príprava augustového projektu Ferdinanda Fussmanna 2015 je spojená s viacerými prezentáciami. Prez. EFVK Eques Všetečka s odborníkom na výstavníctvo v Česku p. Kovalom navštívili objekt Fussmannov dvor medzi Bojničkami a Dvorníkmi, aby definitívne zhodnotili možnosti a nutné úpravy smerom k univerzálnejšiemu využitiu tejto zaujímavej lokality. Klikni
Najstaršia budova Fussmannovho dvora. Poškodená strecha a čas zanechávajú stopy. Záchrana kulktúrneho dedičstva sa javí ako nutnosť. Uprostred pôvodnej sýpky prerobenej na lisovňu. Detaily interiéru. Plánovanie postupnosti. Cestička ku pomníku dnes aj s čerstvými kvetmi. Pohľad zo starej pivnice. Objekty v teplozimnom čase. Pred kúriou F. Fussmanna. Fussmannov dvor od Posádky. Výhľad na Hlohoec a priľahlé obce. Porada na zámku u Grófa, ako najlepšie pripraviť objekt. Zvečerievanie nad Nitrou, deň pred Vianocami.