Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Termíny 2015
Termín: 11.1.2015.
Zámok u Grófa bol hostiteľom časti vedenia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, na ktorom spresnili zúčastnení termíny medzinárodných stretnutí. Prezident EFVK Eques Všetečka poukázal na pozitívne výsledky spojenia kultúrnych a vinárskych aktivít prinášajúcich predovšetkým kompletný zážitok publiku a návštevníkom. Klikni
Zámok u Grófa počas zriedkavých mrazov. S p. Jurajom Ághom odborníkom na drevené časti architektúr. Majster Vladimír Plachý Výstavy, cestovanie a projekty spolupráce p. Plachý , Ágh. Uzavretie plánu 2015.