Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Krakov - výzmaná prezentácia. I deň.
Termín: 30.I.2015.
V rámci projektu EÚ vycestovala delegácia EFVK vedená jej prezidentom Eques Mgr. Jánom Všetečkom – Konstanty - na významné medzinárodné stretnutie pracovníkov kultúry, vinárstva a školstva do Krakova. Prvý deň Krakovského pobytu sa niesol v znamení prezentácie aktivít Slovenska v tejto oblasti. Výstava významného výtvarníka a člena EFVK Eques Majstra Vladimíra Plachého , prezentácia a uvedenie do života knihy profesorov Mieczyslava Czumu, Leszka Mazana a Marcina Žreranskeho a teamu členov VŠ slovenských katedier Univerzity Krakow. Slovenské vinárstvo zastúpil riaditeľ vinárstva Golguz, ktorý predstavil významný prínos firmy Food Farm a mimoriadne medzinárodné ocenenia Golguzu na svetových súťažiach vína. Gastronómiu prezentoval člen EFVK p. Henrich Kopinec. Na prezentácii sa zúčastnili generálny konzul Slovenska p. Ivan Škorupa, Wojewoda Malopolski Jerzy Miller. Seimik Wojewodstva Maloposkiegi Kazimierz Barczyk a mnohí iní významní hostia. Klikni
Kalamitná cesta do Krakova. Eques prez. Všetečka a Eques Viceprez. Plachý. Príprava výstavy s radcom p. Kováčom a Plachým. Elektonické prezentácie prez. Všetečka o aktivitách EFVK. Riaditeľ Golguz p. Miloš Holík. Príhovor prez. EFVK Eqwues Všetečku. S Gen. konzulom p. Škorupom a jeho rodinou.  p. Magda Vašáryová s prez. Eques Všetečkom. S delegáciou Maďarska vedenou p. Pammerom. Krst knihy a publikácie  Wojewodom Jerzy Millerom. Tijtulka prezentačnšj brožúrky identická s knihou. Publikácia zameráná na význam Slovákov v Malopoľsku. Eques Všetečka v rozh. a Kazimierzom Barcykom. Pohľad na novinársku a publicistickú časť prítomných. Poďakovanie za prezentáciu gen. konzulom p, Škorupom. Neskoro večerný Krakov a jeho dominanty. S delegáciou Maďarska cestou na večerné posedenie. V reprezentačnom podniku pred večerou. Ing. Kováč odb. radca pri výbere jedla. Eques Všetečka prez. EFVK s p. Pammerom šéfom Borlovagrend.