Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Krakov II deň.
Termín: 31.I.2015.
Druhý deň pobytu slovenskej delegácie patril prezentáciám Maďarska a Poľska. Poľská strana sa venovala enoturistike a jej náplni a formovej rôznorodosti, vrátane návštevy súkromného vinárstva a Maďarsko prispelo rozborom svojich pestovateľských možností s presahom na susedné krajiny, perspektívou a rozvojom vinárskej činnosti.
Návšteva soľných baní, prezentácia gastronómie Poľska, podčiarknutá dôslednosťou prezentáciou vín Maďarska, tvorili hlavný rámec pobytového dňa delegácie. Klikni
Raňajsšie prechádzaka Ing. Kováč s Majstrom Plachým. V známej tržnici Krakova Ing. Kováč pri čakaní na autobus ...čo sa medzitým udialo.. Autobus - ešte do mrznúcej hmly. Vinárstvo ako hobby, aj to je pohľad do vinárskych začiatkov Zátišie. Vo vinotéke s mramorovou podlahou. Majster Plachý s dcérou domáceho pána. Z obeda, prekvapení slnkom. Slnko v autobuse. Stará rytina v modernom prostredí - pôsobivé. Príprava degustácie - za Slovensko Golguz. Pri soške zo soli Eques Všetečka (vľavo). Prechádzka parkom Jána Pavla II. Dejiny soľnej bane vo výtvarnej skratke. Prekrásna sála zo soli - 340 m. pod zemou Príprava prezentácie Maďarských regiónov. Jeden z mistnych projektov enoturistiky. Uvedenie prezentácie Maďarska - Ing. Kováč. Slávnostná večera na počesť delegácií. Výmena kontaktov a poznatkov počas slávnostnej večere. S Poľskými hostiteľmi - záverečné foto dňa.