Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dôležité stretnutie na SPÚ pre pomoc vinárom.
Termín: 6.II.2015.
Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Mgr. Ján Všetečka – Konstanty sa stretol na pôde Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity v Nitre s vedúcim katedry ochrany rastlín prof. Ing. Ľudovítom Cagáňom CSc. - pri rokovaní o ďalšom postupe pomoci vinárom na úseku ochrany rastlín vrátane pomoci vinárom aj v krajinách V4. Klikni
Významná aj pre praktickú pomoc vinárom. bez slov. prof. Ing. Ľudovít Cagáň CSc. vo svojej pracovni Prof. Cagán počas prednášky cezhran. spolupráce. Prof. Cagáň po neformálnom rokovaní s Eques Všetečkom Počas projektu Istervin na pôde SPU 2014.