Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Návšteva ateléru Andreja Csillaga
Termín: 9.2.2015.
Prezident Mgr. Všetečka v rámci prípravu umeleckého projektu navštívil výtvarníka - sochára p. Andreja Csillaga v jeho ateliéroch.
Umelci hovorili o spolupráci na podpore rozvoja enoturistiky a vinárstva. Klikni
Cesta na juh bola mimoriadne obtiažna. Sochár Andrej Csillag pri kompozícii. Ošatenie diela pridáva aj iný význam. Pán A. Csillag s Eques Všetečkom. Uhol pohľadu na dielo. Jedna z nástenných plastík. Malá výstavka v ateliéroch. Pohľad v odraze žiariaceho snehu.