Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Badaczony vinárska oblasť
Termín: 13.2.2015.
Majster Vladimír Plachý v duchu pripravovaného medzinárodného projektu spolu s p. Jurajom Ághom navštívili známu vinársku oblasť Badaczonyi v Maďarsku pre doplnenie obrazového materiálu tejto oblasti určeného na medzinárodnú výstavu v Budapešti. Obrazy motívov vinárskych oblastí Slovenska, Česka, Poľska - budú tvoriť ucelený obraz krajín strednej Európy kultivovanej vinárskou činnosťou a transformovaných do umeleckej impresie. Klikni
Majster Plachý pred vinárskym centrom enoturistiky. Krajina, ako na dlani v pozadí Balaton. Architektúra, ktorá zajtra už nemusí byť. Cesty k vinárskym usadlostiam. Pred kultúrnym centrom, kde bude výstava následne preložená. Výstavné priestory. Pán Ágh so šéfkou kultúry oblasti a p. Pammer, Vinári sa tešia na túto medzinárodný kultúrny deň.