Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Stretnutie na zámku.
Termín: 18.2.2015.
Centrálu EFVK v Nitre, Zámok u Grófa navštívil mladý, mimoriadne talentovaný skladateľ, organár a organista Tomáš Jeřábek. So prezidentom EFVK Eques Všetečkom hovorili o pripravovanom projekte, ktorého súčasťou je aj oprava historického nástroja tzv. Fis harmoniky, je to staré harmónium vyrobené vo Viedni, ktoré p. Jeřábek prevážal do svojho ateliéru. Stretnutie obohatil svojou prítomnosťou aj riaditeľ firmy Wienerberger pre Československo. Klikni
Tomáš Jeřábek o spolupráci. Auto s fis harmonikou. Odborne rozobratý nástroj, určený na zložitú opravu. Prezeranie hudobných materiálov, súčasti projektu. Fotky opravených barokových nástrojov. S p, riaditeľom Wienerbergeru pre Československo. Foto pred ťažkou cestou.