Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Československý vinársky projekt.
Termín: 18.2.2015
Prezident Eques Všetečka a viceprezident. EFVK Eques Plachý navštívili miesto konania medzinárodného stretnutia v Luhačoviciach.
Stretli sa s predstaviteľmi vinárov Čiech a Moravy kde odovzdali dary od firmy Golguz a dohovorili programové podrobnosti. Stretli sa aj so známym producentom viacerých českých filmov a seriálov - Vinaři, Bobule atď. p. Vicanom a rokovali o prehĺbení kultúrnej spolupráce na medzinárodnej platforme. Klikni
Skoro ľadová, ale krásna krajina Moravy. Jurkovičova architektúra, ako pohľadenie duše. Oboznamovacie stretnutie so šéfkou kultúry p. Hrbáčovou. Kúpeľná hala, viesto na pripravovanú výstavu. S Majstrom Plachým o rozmeroch a paneloch. Náhodné stretnutie s p. Černou, manželkou popredného spisova Hotel postavený arch. Jurkovičom. Štýlová jedálen. pre raut. Pamätná tabuľa Dr Pavla Blahu. Hotel - ako celok. Majster plachý pred ďaľším zariadením pre hostí. Jedno s popredných vinárstiev na Kraví hoře. S Jožkou Šmukařem, umelcom, spevákom a folkloristom. S majstrom Plachým. Pozdrav Golguzu pre Hustopečských vinárov. Pred vínnou galériou - umenie vína a umenie. Náhodné stretnutie s prof. Veselkom. Prof. F. Veselka obdivuje fľašku Golguzu. Pán Vican aj o spojení umenia a vína, nad darom Golguzu. S Majstrom Plachým o spolupráci.