Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

X. Medical Wine Symposium. I deň
Termín: 20.2.2015.
Hotel Benczúr v centrálnej časti Budapešti bol domovom počas troch dní významného projektu uskutočneného rámci programu EU. X. Medical Wine Symposium. Slovensko na tomto podujatí zastupovala delegácia Európskeho Fóra Vínnej Kultúry vedená jej prezidentom Eques Mgr. Jánom Všetečkom Konstantym. Za odbornú časť tohto významného podujatia vystúpil prof. Ing. Ľudovít Cagáň CSc. Počas spoločnej večere prvého dňa odovzdal konzulovi Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa p. Pammerovi novo vydanú knihu venovanú danej problematiku. Klikni:
Výber s pozvánky. Diaľnica pred Budapešťou. Malá porada s členmi vedenia EFVK s prof. Cagáňom Pamätná tabuľa významnému architektovi p. Benzúrovi. Malá prechádzka centrom Budapešti - socha anonyma. Pamiatka pri pamiatke, je čo obdivovať. Spoločné foto v centre na pamätných miestach. Páni S. Šomorjai s Majstrom Plachým. Pohľad na slov. delegáciu pri pracovnej večeri. Odovzdávanie knihy hostiteľovi. Spoločné foto s knihou prof. Cagáňa. Delegácie zúčastnených štátov.