Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

X. Medical Wine Symposium. II. deň.
Termín: 21.2.2015.
16 prednášok popredných profesorov, lekárov a vinárov Maďarska. Prof. Dr Szollár, Dr. Matos, Dr. Molnár, Prof. Dr Csaba, Prof. Ing Cagáň atď. .
Po obede pokračovalo sympózium ďalšími prednáškami.
O 17. tej hodine, po ukončení sympózia, odišla spoločnosť do kostola kde bola inauguráciu nových členov rytierskeho rádu a povyšovanie zaslúžilých členov, podľa predpisov rádu Maďarska. Rytierske reťaze, ako najvyššie pocta rytierom, boli slávnostne odovzdané po prvý krát v histórii aj dvom slovenským členom za mimoriadny kultúrny prínos. Eques Mgr. J. Všetečkovi - Konstantymu a Eques Majstrovi Vladimírovi Plachému. Klikni
Pred hotelom a začiatkom sympózia. Majster Plachý pri inštalovaní výstavy obrazov. Slovenský kútik s obraom Budapešti a zástavami. Ing Kováč, pri obraze majstra Plachého. Zahájenie sympózia Dr Bisztrayom šéfom pre Vitikulturu na Un Cez prestávku - spomienka na Tokai. Medicínska časť sympózia. Prof. Dr Szollár Lajos. Dr Kállay Miklós Cez kávovú prestávku s prof. Ing. Cagáňom. Prof. Ing. L. Cagáň CSc pri prednáške na sympóziu. Škodcovia hrozna a perspektívy medzinárodnej spolupráce Cesta do kostola. Vykúrený a nasvietený kostol. Rytierske pasovanie Eques Všetečku a Eques Plachého. Po udelení titulov. 4asť spoločného fota s menovacími dekrétmi. S p. evanjelickou farárkou pred spoločenským večerom. EFVK, vinár z Tokaja s prof. Cagáňom. Zahájenie spoločenského stretnutia v priestoroch hotela . Podpisy členov delegácie na obraz darovaný do tomboly. Vystúpenie sólistky opery Szeredy Krisztiny z Budapešti. Pred oficiálnym darovaním opbrazu do tomboly. Manželia Kováčovi a S. Šomorjai. Výherkyňa, manželka nášho hostiteľa z Tokaja, S Dr Alim Dehghanim majiteľom dentistického centra v Budapeš