Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

X. Medical Wine Symposium. III. deň.
Termín: 22.2.2015.
Od raňajších hodín prebiehalo rokovanie zúčastnených predstaviteľov Maďarsko, Poľsko, Slovensko. V jednaniach bol podčiarknutý význam a prínos zástupcov slovenska do spoločných uzáverov. Prezident Eques Všetečka načrtol pokračovanie spoluprác rozšírených o viaceré krajiny, menoval aj konkrétny projekt a uzávery, ktoré pripravila slovenská strana. Projekt bol jednoznačne pozitívne prijatý. Po spoločnej fotografii sa členovia delegácií rozišli do svojich materských krajín. Klikni
Pohľad na zástupcov jednotlivých krajín. Projektovú spoluprácu hodnotil pán Pammer. Pohľad na časť delegácie Poľska. Slovenské krídlo, páni Agh a p. Šomorjai sprava. Zaverečná deklarácie. Eques Plachý pri podpise. Záverečné foto. Aj v hmle - krásna - Budapešť. Opera a reklama na Manon. Alžbetin most cez Dunaj.