Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Luhačovice a kultúra
Termín: 20.3.2015.
Sympózium lekárov v Luhačoviciach zaplnilo objekty do posledného miestečka. Ale aj napriek vyťaženosti si našli kompetentní čas na prejednanie všetkých aspektov spolupráce. Ústredným mottom stretnutia boli pripravované súčasti projektu o Dr. Jankovi Blahovi. Prez. EFVK Eques Všetečka dokončil v súlade s dohovormi obrazosled Dr. Janko Blaho a jeho doba. Prezentácia sa stretla s mimoriadne pozitívnou odozvou aj napriek minutáži, ktorá dvojnásobne prevyšuje zaužívané štandardy. Jednoznačne bude tvoriť základ dní slovenskej kultúry. Klikni
Len vďaka výnimke sa podarilo zaparkovať v Luhačoviciach. Na slniečku pred riaditeľstvom kúpeľov. Vodník patril k sochárkej výzdobe. Ak kačky vychutnávali jarné slnko. Ako vždy úspešní Eschler, Cigánek a Krajíček. Ďaľšia kreácia Martina Cigáneka. Aj letný vláčik sa objavil pri Jurkovičovom dome. Prezentácia dopadla vynikajúco, čo iné treba. Jurkovič, nezabudol ani na krmítka... Kývame Jurkovičovmu dielu pri odchode od priateľov.