Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Slovenské výtvarné projekty.
Termín: 24.3.2015.
Dávno sa prekročila hranica, kedy fotografia bola dokumentom, dnes sa posúva jej existencia do rovnocennej výtvarnej zložky slovenského umenia. Nová generácia výrazných osobností slovenskej fotografie nekončí p. Kállayom, ale naopak graduje svoju činnosť menami, ako je Gustáv Hegedüš, či Janka Kolláriková. Skúsenosti s grafikou, maľbou, medailou akoby predznamenávali ich osobitý pohľad na svet okolo nás. Pripravované výstavy v spolupráci s EFVK boli predmetom rozhovorov s prezidentom Eques Všetečkom s p. Hegedüšom a Jankou Kollárikovou v Zámku u Grófa. Klikni
Gustáv Hegeduš pri návšteve Zámku u Grófa. Výtvarníci p. Hegeduš a p. Kolláriková o pripravovanej výsta Dielo p. Kollárikovej má svoju výpovednú hodnotu. Technika digitáílne prenášaných dát je doménou umelkyne.    Jedna z kreácií. Eques Všetečka s Jankou Kollárikovou.