Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

120. výročie narodenia Mikuláša Galandu
Termín: 8.4.2015.
V rodnom dome Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach - prerobeného na výtvarnú galériu, - sa konala slávnostná vernisáž známej výtvarníčky pani Jany Kollárikovej s príležitosti 120. výročia narodenia - tohoto významného slovenského umelca. Slávnostného aktu sa zúčastnil prezident EFVK Eques Všetečka, ktorý vo svojom úvodnom prejave vyzdvihol umelecký potenciál oblasti. Spojenie vína a kultúry ocenili všetci zúčastnení umelci, predstavitelia galérií i zástupci prevádzkovateľov kúpeľných aktivít. Spájať umelcov, vytvárať umením naplnenú atmosféru pre kúpeľných hostí i trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu je súčasťou zámeru EFVK. Predstavitelia mesta i galérie M. Galandu a galérií Kremnica a Martin vyjadrili poďakovanie za účasť EFVK na tomto podujatí spojenom s prezentáciou víťazných vín medzinárodných súťaží, - vinárstva Golguz, ktoré zastupoval osobne riaditeľ vinárstva p. Miloš Holík. Usporiadatelia dohodli s prez. EFVK ďalšiu spoluprácu v novovytvorenej galérii za zrekonštruovanom zámku ešte v priebehu tohoto mesiaca. Tešíme sa na stretnutie - žánre nás možno delia, ale ciele máme totožné - skonštatoval prez. EFVK Eques Všetečka. Klikni
Budova galérie v secesnom štýle. upravené okolie podtrhuje význam budovy i M. Galandu. Foto s umelkyňami doprovádzujúcimi celú vernisáž.. Janka Kolláriková - dotyk. Umenie, generované dnešným pohľad Obrazové kreácie, presahujúce hranice Slovenska. Busta M.Galandu od P. Tótha. Priestory galérie - ako doma. Tradícia. Umenie. Víno. Priat Prezentácia európskych víťazstiev vinárstva Golguz. Napätie pred prejavom.Eques Všetečka prez. EFVK. Hostia, galeristi, umelci, mesto i kúpeľníci - sto záujmov, Prejav prez. Eques Všetečku v otváracej časti. Poďakovanie výtvarníčky a kurátorky výstav p. Kollárikovej. Návštevnosť, nezvyklá - ale zvládnutá. Poézia ducha obohacujúca. p. Kolláriková a s p. Gustávom Hegedušom pred objektívom.  Pripravované básne budú o víne... Tešíme sa! Pozývací plagát s logami. Prekvapenie priniesol veľký záujem odbornej verejnosti. Stredobodom pozornosti - vinárstvo Golguz          Záver stretnutia. Eques Všetečka, p. J. Kolláriková a riad. Neformálne po všetkých oficialitách...