Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Projekt EÚ celoživotné vzdelávanie v Nitre
Termín: 10.IV.2015.
Medzinárodné stretnutie vedené prez. EFVK Eques Všetečkom - v súčinnosti s projektom EÚ – celoživotného vzdelávania sa uskutočnilo v Nitre na Zámku u Grófa. Po bilaterálnych rozhovoroch s Maďarskou stranou vedenou p. I. Pammerom osobne - pozval prez. EFVK členov delegácii na slávnostnú večeru spojenú s prednáškami . Mimoriadne zastúpenie vedeckej obce Prof. Húska. Prof. Točka, Prof. Ing Ľ. Cagáň CSc., Prof. Milovský + profesorské a vedecké zastúpenie v Maďarskej delegácii predurčili vysokú úroveň konferencie. K delegátom sa prihovoril aj p. V. Mosný spolumajiteľ vinárstva Golguz a vystúpil aj p. Pavol Varga – šéf združenia vinárov v Dražovciach. Pozval prítomných na stretnutie s vinármi Dražoviec – tomuto stretnutiu sa venujeme osobitne. Klikni
Príchod delegácie Maďarska vedenej p. Pammerom. Prez. Všetečka s Ing. Kováčom radcom MH. Spomienskový dar Ing Kováča p. Pammerovi. P. Pammer odovzdáva pozornosť prez. Eques Všetečkovi. Uzavretie termínov a dohôd o ďaľšej spolupráci. P. Pavol Varga preds. vinárov s prof. Húskom. Slávnostná tabula v Zámku u Grófa. Prof. Točka a zástupci SPU prof Húska, prof. Cagáň. Spoločné foto s prof. edukačnej časti stretnutia. Magna Via názorná pomôcka o tejto významnej komunikácii. Otvorenie slávnostného stretnutia prez. EFVK Eques Všetečkom Spoločná večera delegátov a hostí. Prof. Húska - Magna Via významný prínos rozvoja Európy.     Prof. Točka o svojej vynikajúcej knihe ZOBOR. Prof. Ing. Ľ. Cagáň CSc o spolupráci na informatike vinárov. Spoločné vyhlásenie predstaviteľov vinárov Maďarska a EFVK. Prez Všetečka odovzdáva knihu Zobor od prof. Točku. p. V.Mosný spolumajiteľ Golguzu s prez. Všetečkom Prof. Točka. p. V. Mosný a prof. J. Húska.