Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

II. deň medzinárodné stretnutia - Dražovce
Termín: 11.IV.2015.
Delegáti Maďarska a Poľska po prehliadke mesta sa presunuli do časti Nitra - Dražovce, kde ich privítal šéf spolku vinárov p. Pavol Varga. Navštívili známy kostolík s mimoriadnou možnosťou návštevy interiéru, kde po krátkej exkurzii vinohradov prešli do spoločenskej sály KD Dražovce, kde sa stali súčasťou odb. degustácie, vyhodnotenia vín a odovzdania ocenení. Prof. Jánoš z delegácie Maďarska, vysoko ocenil prácu spolku vinárov ovplyvňujúcu svojou činnosťou celú obec. Klikni
Dvojjazyčná tabuľa o kostolíku v Dražovciach. Česť delegátov pri kostolíku. Vďaka spolku sme si mohli pozrieť aj interiér. Zápis do pamätnej knihy prez. EFVK Eques Všetečkom. Nad najstaršími vinohradmi v Dražovciach. Uvítačia čiaška moku pri príchode do KD Dražovce. Preds. spolku p. Pavol Varga a posl. inštruktážou. Delegácia - ako súčasť spoločeneské stretnutia. Hodnotenie stretnutia p. Varga a delegáti. Odovzdávanie cien najlepším majiteľom vzoriek               Vyjadrenie obdivu ku práci spolku delegátmi HU a PL.