Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Adoremus vo Vrábľoch.
Termín: 19.4.2015.
Chrámový koncert speváckeho zboru ADOREMUS vo Vrábľoch s vysokou úrovňou – tentoraz aj s chorvátskou sólistkou Lídiou Horvat Dunjko. Členkou mnohých festivalových výborov, profesorka na VŠ v Záhrebe speváčka Európskeho významu , ktorú pozná Paríž, Viedeň a všetky významné operné centrá Európy Téma hudby v spojení s vínnou kultúrou je otázka vždy aktuálna. Zaradiť takýto výborný súbor do portfólia spoluprác znamená obohatenie sakrálnej vetvy EFVK. Na tom sa zhodli prezident EFVK Eques Všetečka a sólista opery a člen mestskej rady Košice p. František Balun, ktorý si na koncerte spolu - zaspieval známu skladbu Cézara Francka – Panis Angelicus. Klikni
Honorou Božou a honorou vína, bol pozdrav starých rytierov. Kostol zasvätený p. Márii bol miestom koncertu. Úvodné slovo p. riaditeľa Vrábela. súbor Adoremus s dirigentom Dušanom Billom. Chrámová loď s vynikajúcou akustikou. Lidija Horvat Dunjko a F. Balun v známom  Panis Angelicus Prídavky so skandovaným potleskom.