Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

ÓZD - vínne cesty a ich význam.
Termín: 24.IV.2015.
V dňoch 24 – 26. IV. sa konalo v Maďarskom Ózde medzinárodné sympózium o vínnych cestách, ich účelu, náplni a perspektívach. Do týchto aktivít v prípade Ózdu zapadá aj úzka medzinárodná spolupráca založená na vzájomnom rešpektovaní a obohacovaní programov podľa dohovoreného vzoru navrhnutého Európskym Fórom Vínnej Kultúry v predchádzajúcom období. O tomto a ďalších aktivitách informoval predstaviteľov miestnej samosprávy prezident EFVK Eques Všetečka. Na oplátku miestni ukázali úroveň spolupráce na základe dohovorených normatív a objektívne povedané – svojou úrovňou predbehli väčšinu obcí. Klikni
Príchod do priemyselného mesta Ózd. Stretnutie s Maďarskými partnermi. Prestávka v bilaterálnych rozhovoroch. Cestou na radnicu v Ózde. Pred radnicou. Pokračovanie dohovorov. Pracovný obed s tlmočením. Pamätný kameň s odkazom na dejiny mesta. Cesta do blízkeho Szádalmásu. Milé privítanie zahraničných delegácií.