Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Szádalmás
Termín: 25.IV.2015.
Delegácie čakalo pekné privítanie. Ich členovia sa presvedčili o dôslednom dodržaní návodov, ako pokračovať a prehlbovať medzinárodné dohovory. Trvalo udržateľný rozvoj CR na báze vinárstva musí spojovať viacej súbežne idúcich projektov, aby sa docielila atraktivita, ktorá priláka turistov.Klikni.
Delegáti sa podrobne zoznámili s programom. Jedna z atrakcií - domáci chlieb. Prostredie evokujúce staré zvyklosti. Vkusne prerobené priestory. Brožúrky a mapy - pamätá sa aj na deti. Degustačná miestnosť, upravená s úžasným vkusom. Úprava priestoru, nemala chybu. Jednotlivé vzorky aj kto dostáva diplom... Šéfovia delegácií pred hlavným programom. Jedna pekne naaranžovaná časť prehliadky víťazov súťaže. P. Šomorjai, p. Kováčová p. Všetečka Uvítací prejav starostu. Traja kňazi rôznych vierovyznaní. Delegáti so starostom. Drobná literatúra aj pre najmenších. Detské pasy, pexesá, hry - všetko o obci a jej okolí. Pán Kováč a Eques Všetečka pri odovzdanej zástave regiónu. Priateľská večera s víťazmi vinárskej súťaže. Prednáška prez EFVK Mgr. Všetečku o medzinárodnom umení. Potlesk projektom EFVK realizovaný aj pomocou firmy Golguz. Projekt o Dr. Jankovi Blahovi, mimoriadne zaujal a.