Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Konferencia o vínnych cestách.
Termín: 26.IV.2015.
Pokračovanie konferencie a jej uzávery prišli pozrieť aj Maďarskí kolegovia s rozvojových programov vidieka. Súčasťou kultúry je aj podpora rodinných dovoleniek a starostlivosť o následnú generáciu. Rozvoj a poukázanie na konkrétny prínos podčiarkol vo svojom záverečnom prejave prez. EFVK. Eques Mgr. Všetečka, pripomenul, že do tohoto procesu by sa malo zapojiť čo najviac susedných krajín, lebo iba v medzinárodnej spolupráci je východisko. Klikni
Pred začatím stretnutia so zástupcami rozvoja vidieka. Detský kútik s kolotočom. Staré budovy s novým poslaním. Maďarsko - slovenské pomedzie a jeho krásy. Ing. Kováč - pod rozkvitnutým stromom. Maďarská agentúra pre rozvoj vidieka má slušné vybavenie. Drevené sochy, ako súčasť turistických atrakcií. Záverečné foto pred cestou domov. Obnovený hrad Vígľaš, bol zástavkou na spiat. ceste. Výstava p. Hegeduša, ktorú sme  otvárali, dotvára interiér. Hradné okno so sochou Trolla. Socha - detail. Interiér ako v poliklinike.....