Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Golguz v putovaní..
Termín: 2.V.2015.
Delegácia EFVK vedená Eques Všetečkom sa zúčastnila vinárskej slávnosti na pozvanie firmy Golguz pod názvom „Fraštacké putovanie za vínom“. Počas návštevy sa uskutočnilo stretnutie s J.E. Yun-Ping Changom, s jeho paňou Rebeccou Chang a asistentom Lin-Chiu Hungom spolu s novovymenovaným primátorom Hlohovca p. Ing. Miroslavom Kollárom. Vynikajúce víno, priateľská atmosféra aj výstava Igora Navrotského a Tatiany Siedlovej prispeli ku pozitívnemu vyzneniu tejto akcie. Ako sa vyjadrili Prof. Cagáň. Prof. Milovský, Prof. Točka i exprimátor Nitry Ing. Arch. V. Libant – akcia nebola iba o víne, ale aj o duše obohacujúcich zážitkoch, ktoré by mali byť súčasťou každého stretnutia. Klikni.
Pozvánka od. Fy. Golguz. Privítanie pánom Vladimíkrom Mosným. Mladí Heskovci so svojou vynikajúcou hudbou. Tatiana Siedlova pri počas prípravy výstavy. Jedno zo zátiší p. Siedlovej. Zátišie so zeleninou Igora Navrotského. Vynikajúce portréty, ktoré ho preslávili vo svete. Prof. Cagáň a J.E. Changom v strede p. Mosná. Stretnutie navštívil aj primátor Hlohovca p. Kollár. Diskusia o vzájomných kultúrnych aktivitách. Prez Všetečka navrhol konkrétny postup a východiská. Prof, Točka, Prof Milovský exprim Libant s partnerkami. Poďakovanie za EFVK predniesol Eques Všetečka. Prehliadka výstavy zúčastnených umelcov. Prehliadka areálu vedená priamo V. Mosným. História vína oblasti podtrhnutá 37 zlatými medajlami v tomt Pre radosť priateľov........