Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Szombathely
Termín: 6.V.2015.
V Maďarskom meste Szombathely sa zišli na bilaterálnych rozhovoroch zástupcovia EFVK s predstaviteľmi vinárskych rádov Maďarska. Eques Všetečka predstavil projekty ktoré vzišli z doterajších vzájomných kontaktov, prítomným predstavil pokračovanie kultúrnej spolupráce v horizonte najbližších rokov. Ukazuje sa, že generovaním kultúrnych projektov sa otvárajú a rozširujú možnosti každého národného účastníka. Je to progredujúci cieľ a výzva. Klikni.
Nádherný park v centre mesta Szombathely. Cestou na rokovanie p. S. Šomorjai. Pod raňajším slnkom. Malá obedná prestávka. Storočná tradícia hovorí za kvalitný dnešok. Rokovacia miestnosť s premietaním. Foto, počas prestávky. Zastavenie času v mene budúcnosti. Večerná cesta k parkovisku.