Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Víno Hlohovec 2015.
Termín: 30.5.2015.
Nominačná výstava do Salónu vín SR niesla názov "Víno Hlohovec". Cech vinárov Hlohovca pod vedením p. Pavla Tuturu zorganizoval akciu s vyhodnotením najlepších vín oblasti.
Podľa štatútu sa mali prezentovať domáci výrobcovia vína Hlohovskej vinohradníckej oblasti, na ich prehľad sme sa tešili, lebo sú tam skutočné perly kvality...
Palmu víťazstva si odnášali vinári z Topoľčianok, Čajkova a nakoniec aj vynikajúci vinár p. Ladislav Černý z Hlohovca....
Ceny pre víťazov vo vinárskych kategóriách. Šéf Cechu vináírov p. Pavol Tutura. Ocenenia vinárom Slovenska. Primátor Hlohovca p. Kollár pri odovzdávaní cien. Vynikajúci vinár p. L. Černý pri odovzdávaní cien.