Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Medzinárodný projekt Dr. Janko Blaho.
Termín: 1.6.2015.
Stretnutie v na pôde vinárstva Golguz ohľadom medzinárodného projektu Dr. Janko Blaho a jeho doba, s predstaviteľmi a zástupcami vinárov Hlohovskej vinohradníckej oblasti. Eques Všetečka informoval, že projekt je po umeleckej stránke hotový a dotiahnutý. Prítomný sa dohodli o ďalšom postupe a uzáveroch. Klikni
Usmiaty L. Černý a riad. Food Farm p. Mosným. Informácia o Dr. Jankovi Blahovi a jeho dobe. Riaditeľ vinárstva p. Miloš Holík informuje a aktivitách. Všetkých zjednotila myšlienkia spraviť lepšie projekt.