Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Zdeněk Vacek a jeho priatelia.
Termín: 1.6.2015.
Európske Fórum Vínnej Kultúry, Golguz, Zámok Hnojice a 75 narodeniny jedného z top. výtvarných umelcov Olomoucka - Zdeňka Vacka boli príčinou stretnutia umelcov, vinárov a ľudí dobrej vôle. Eques Všetečka vo svojom prejave pozdravil Majstra poprial k jeho jubileu všetko najlepšie a menom vinárstva Golguz pozval prítomných na 29. augusta na premiéru programu Dr Janko Blaho a jeho doba ktorý bude v areáli Fussmannovho dvora medzi obcami Bojničky a Dvorníky. Klikni
Zámok Hnojice Tragický príbeh F.Fussmanna bol s nami. Pan Evžen Pírek s asistenciou predstavuje vinárov Moravy. Zátišie. Prezentačný priestor Golguzu. Aj tieto úspechy treba prezentovať. p. riad. Golguzu M.Holík degustuje miestne vína Orchester hral perfektne. Výhľad do parku na júnovú zeleň. Operní kolegovia a priatelia umelci. P. Luikáš Koval bol architektom vydarenej prezentácie. P. Pírek majiteľ 24 vinoték s prez. Eques Všetečkom Diváci prezerali výstavu na etapy. Film o Majstrovi zachytáva aj vinársku účasť. Jubilant  Majster Zdeněk Vacek Eques Všetečka v príhovore o medzinárodnej spolupráci. Čembalo a jeho jemné tóny podtrhli atmosféru. Eques Všetečka s Majsrom pri osobnom blahoželaní. Jedno z diel Majstra Zdeňka Vacka. Riaditeľ Golguzu p. Holík pri prezentácii vína Golguz. Vstup do historického parku. Esteticky upravený park. Prezentácia Golguz - druhé kolo. Dar riad. Holíkovi od majiteľa p, Bartoňka. Raňajšia káva s kurátorom výstavy doc. Kovalom.