Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Univ. Prof. Mgr. Eva Blahová v Nitre.
Termín: 2.6.2015.
Univ. Prof. Mgr. Eva Blahová sa stretla v sídle EFVK na Zámku u Grófa s Eques Všetečkom aby prebrali podrobnosti pripravovaných aktivít. „Dr Janko Blaho a jeho doba“, projekt, ktorý troj generačne zachytáva život a dielo tejto významnej rodiny aj v kontexte slovenských dejín, sa rysuje ako významný medzinárodný projekt. Práve kvôli jeho premiére posunula prof. Blahová začiatok svojho talianskeho pôsobenia. Klikni
Zámok u Grófa miesto stretnutia s prof. Blahovou. Pracovná fotka pri kreovaní programu. Eques Všetečka zachytáva trojgeneračne prínos rodiny Blaho. Prof. Blahová - repre foto. Obrazosled, písomné materiály slov. anglické - OK.