Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Juraj Ágh
Termín: 12.VI.2015
Člen Európskeho Fóra Vínnej Kultúry pán Juraj Ágh bol prijatý do Európskeho vinárskeho rádu Maďarska. Blahoželáme. Výrobky jeho firmy sú zaradené do najvyššej kategórie kvality – Estetika spracovania, kvalita a výsledný produkt spĺňajú najprísnejšie kritériá EÚ. Navyše aj výrobná linka, spĺňa všetky ekologické kritériá, od filtrácie dreveného prachu až po finálny produkt, použiteľný pre vykurovanie domácností. Ľudsky, profesionálne a zodpovedne. Je to o výrobku, o kvalite a cene.Klikni
Juraj Ágh pri prijímaní do prominentnej spoločnosti. Prvé blahoželania, odrážajúce aj jeho perfektnú prácu. Spoločné foto. Tak žijem a tak pracujem - predstavenie života a práce. Jeho domov, koníček a záujem. Firma! Pri počítačom riadených operáciách, zaručujúcich perfektnosť S vinárom p. Solossim, ekologické vína bez postrekov. Pri spomienkových vínach v Nesdzmély u p. Solossyho. Vo svojej firme. Drevo aj v najzložitejších produktoch. Administratíva na pozadí perfektnosti. Juraj Ágh.