Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Sorospatak
Termín: 18. - 21. júna 2015.
Oboznámenie s výsledkami spolupráce na projektoch celoživotného vzdelávania bolo účelom stretnutia delegácií EFVK a Európai Borlovagrend Magyarországi s Sárospataku. Slovenská strana predstavila svoje aktivity ďaleko presahujúce dané projektové témy a prez. EFVK Eques Všetečka predstavil medzinárodne pokračovanie vo forme veľkého projektu Dr. Janko Blaho a jeho doba. Klikni.
Vstup do mesta po dlhej ceste. Prez. Všetečka s p. Ághom pred konferenčnou časťou str. Časť delegácií, čaká na príchod ostatných. S p. Kováčom počas prekladov. P.Plachý a Pammer počas stretnutia. Pred odchodom do svetoznámej knižnice. Pred reformátorským kollégiom kde pôsobil aj Komenský. Kollégium so svojimi úžasnými priestormi a knižnicou. Knižnica, jeden zo svetových unikátov. Knihy a nádherné dekorácie. Aj staré notové zápisy zo 16. stor. Múzeum školy, všetko originál aj so starými pomôckami. P. Pammer počas oboznamovacej prednášky. Na pozvanie J. Rákoczyho pricestoval Komenský. Spoločné foto účastníkov.