Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Vasszécseny
Termín: 10.7.2015.
Vyvrcholenie programu celoživotného vzdelávania si vyžiadalo bezodkladné koordinačné stretnutie s Maďarskou stranou zastupovanou Európai Borlovagrend. Prez EFVK Eques Všetečka s p. Ághom vycestovali do Maďarska kde svojich partnerov informovali aj o podrobnostiach pripravovaného projektu Dr. Janko Blaho a jeho doba. Klikni
Aj po rokoch je to zvláštny pocit predhádzať hranice. P.Pammer s p. tlmočníkom pri stretnutí. Výsledky spolupráce sú vynikajúce. Krátka komunikacia s poľskou stranou cez skype. p. Ágh, člen slovenskej delegácie, aj napriek teplu spokojný Čerstvo vytlačený plagát Dr Janko Blaho a jeho doba. Záver stretnutia podčiarknutý ďaľšou spoluprácou.