Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Krakov
Termín: 15.-16.7.2015.
V Krakove sa zišli delegácie Poľska, Maďarska a Slovenska. Slovensko zastúpené prez. EFVK Eques Všetečkom, aby uzavreli jednu mimoriadne významnú časť spolupráce, ktorú generovali od augusta 2013. Okrem záverečného sumára jednotlivé delegácie predstavili projekty, ktoré prekročia obdobie tohoto roku. Slovensko predstavili projekt Dr. Janko Blaho a jeho doba, ktorý pripravil prez. EFVK Eques Všetečka. Eurokreátor Rafal Kunaszyk odovzdal vytlačené, zviazané spolu pripravované materiály v anglickej verzii, ktoré spoločne podpísali. Spolupráca bude pokračovať v intenciách určených projektami, ako je jeden z pripravovaných slovenskou stranou Dr. Janko Blaho a jeho doba. Klikni
Pred operou v Krakove. Osviežujúca zelen v letných teplotách Rynek plný študentov a mladých ľudí. Doslova. Jednotlivé delegáciezastúpené najužším vedením. Zastúpená tlač a spoluautori. EDurokreator Rafal Kunaszyk pri otváracom prejave. Poľská delegácia zastúpená pô Gradom. Druhý deň plný prezentácií v nových priestoroch. Slovensko - Maďarské vedenie počas prípravy. Prezentačná miestnosť s projektormi a zaujímavosťami. Záznamy pre poľské médiá. Spolupráca s EÚ dopadla na výbornú. Pred záverečným obedom.