Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Významná návšteva.
Termín: 22.7.2015.
Alexander Anikin člen obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie navštívil náš región aby sa oboznámil s možnosťou exportu slovenských vín do Ruskej federácie. Počas svojej návštevy ho prijal viceprimátor Serede BC. Ľ. Veselický okrem iného mu predstavil vzácne kolorované rytiny Sankt Petersburgu, ktoré sú umiestnené v reprezentačných priestoroch úradu a odovzdal mu plány priemyselného parku s otvorenými možnosťami pre podnikateľské aktivity subjektov Ruskej federácie. Delegácia na ceste do Hlohovca sa zastavila na Fussmannovom dvore, pri pamätníku F. Fussmanna, kde oboznámil s novým projektom pod názvom Dr Janko Blaho a jeho doba vprezident EFVK Mgr. Všetečka. P. Anikin prisľúbil účasť na tomto projekte. Delegácia navštívila firmu Investefekta a po rozhovoroch s jej riaditeľom navštívila firmu Golguz, ktorou ju previedol riaditeľ p. Miloš Holík. Pozitívny dojem a poďakovanie p. Anikina sa premietne aj do prehĺbenej kultúrnej spolupráce. Klikni
Privítanie p. Viceprimátora Veselického na MÚ Sereď. Oboznámenie s dielami pochádzajúcimi z Ruska. Prez EFVK Všetečka, Alexander Anikin, p. Veselický. Odovzdanie plánu priem. zóny p. Anikinovi. Pri pamätníku F. Fussmanna s Ing. Kováčom. Mgr. Všetečka : S riad. p. J.  Dolníkom fy. Invesefekta. Privítanie riaditeľom vinárstva Golguz p. Holíkom. O víne, kultúre, predaji a spolupráci. Príjemný chlad pivníc v mimoriadne horúcom dni. Mgr. Všetečka s p. Anikinom pri vínovodoch.