Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Pracovný obed s veľvyslancom Taiwanu.
Termín: 10.8.2015
Prezident Európskeho Fóra Vínnej Kultúry Eques Všetečka prijal pozvanie na obed s veľvyslancom Taiwanu J.E. Yun-Ping CHANGom, a jeho paňou Rebecca CHANG. Prítomný bol aj výkonný asistent pán Lin-Chiu HUNG a zástupkyňa MZV p. A. Straková. J.E. poďakovala Eques Všetečkovi za rozvoj kultúrnych vzťahov medzi krajinami a vyslovila presvedčenie, že tento trend bude aj naďalej pokračovať. Dohodli sa na prehĺbení spolupráce a prebrali konkrétne úlohy vyplývajúce z tejto činnosti na najbližšie mesiace. Klikni
Pohľad na sad J.Kráľa. Krásne platany, akoby šperky v prehriatom lete. Priateľské Foto pred obedom. Vkusne pripravený stôl v klimatirovanej miestnosti. Foto pred odchodom .