Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Dni slovenskej kultúry v Luhačoviciach.
Termín: 4.IX.2015.
Dni slovenskej kultúry v Luhačoviciach.
Premiéra projektu „Dr Janko Blaho a jeho doba“, v Luhačoviciach sa stretla s mimoriadnym úspechom. Luhačovice v historickom kontexte koexistencie Slovákov a Čechov, hrali mimoriadnu úlohu. Na besede po premietnutí obrazosledu prez. EFVK Eques Všetečku sa stretlo niekoľko významných osobností , ktorí prispeli k úspechu celej akcie reprezentujúcej slovenskú kultúru v kontexte s rodinou Blaho. Jaroslav Blaho Dramaturg SND, riaditeľka múzea v Skalici p. PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka múzea v Luhačoviciach p. PhDr. B. Petráková a samozrejme hlavná koordinátorka akcie p. Milena Hrbáčová. Cech vinárov prezentujúci slovenské vína zastupoval šéf cechu hlohoveckých vinárov p. Pavol Tutura. Klikni
Významný medzník v spolupráci Čechov a Slovákov. Výtvarné umenie, ako súčasť. Pavol Tutura zastupujúci cech vinárov Hlohovca. Eques Všetečka, riad. Drahošová a Blahovci. Skaličan pre verejnosť a potom pre Blahu. PhDr. Peter Michalovič vedie tento súbor - vynikajúco. Pohľad na dianie vonku. Počas prípravy večernej produkcie.. Pani Hrbáčová pri otváraní besedy. Obrazosled, ako súčasť večera. Všetky miesta obsadené. Eques Všetečka a jeho úvod do diela. Spevníky s prispetím fy Wienerberger mali úspech. Pohľad z hotelovej izby na blízkosť témy.