Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Praha - Hradčany
Termín: 6.sept.2015.
Začiatok dlho pripravovanej spolupráce s významnou európskou galériou Miro Praha a nadáciou Trebia sa niesol v nadšenom duchu priateľstva a vzájomnej úcty. Dielo svetoznámeho českého sklára Bořeka Šípka, umocnené slovenským vínom Chateau Topoľčianky, predstavenie projektu Dr. Janko Blaho a jeho doba, pripraveným prezidentom EFVK Mgr. Art. Všetečkom -, osobne ním predstavené - vytvorilo podľa návštevníkov pražských vernisáží a umeleckých podujatí vzájomne dopĺňajúcu sa harmóniu „umeleckého Čechoslovakizmu“. Režisér Juraj Jakubisko vyzdvihol spevník piesní „O víne a pri víno“, zo zbierok Dr. Janka Blahu. Podčiarkol výber piesní zo spevníka ich melodický súzvuk postavený na „výrazných popěvkoch“. Blahov spevník vyzdvihol aj pán Vlastimil Harapes riaditeľ Európskej školy umenia v Prahe. Na záver vo VIP salóne galérie odovzdal riaditeľ galérie PhDr, MgA Miroslav Smolák prezidentovi EFVK Eques Mgr. Art. Všetečkovi tri diela významného českého výtvarníka Martina Šárovca z jeho tzv. „pražského obdobia“ (r.1977). Jedno dielo, ako ocenenie práce vinárov Chateau Topoľčianky, jedno určené pre zbierku umeleckých artefaktov Európskeho Fóra Vínnej Kultúry v Zámku u Grófa a jedno ako osobné ocenenie Eques Všetečku za projekt „Dr Janko Blaho a jeho doba“. Klikni
Nádherný výhľad na Prahu v blízkosti galérie. Galéria v priaestoroch kostola sv. Rocha. Jeden z plagátov svetoznámeho sklára B. Šípka. Neďaleko natáčali američania film. Atmosféra prípravy výstavy Bořeka Šípka. Televízie snímali exponáty pred príchodom publika. Prez. Všetečka s Majstrom B. Šípkom. Pražské celebrity a mediálne silno sledovaná akcia. Inštrukcie riaditeľa galérie p. Smoláka pred otvorením.   Umelecká obec pražská, návštevníci a hostia zapĺňajú galériu Otvorenie výstavy p. riaditeľom M. Smolákom Majster Šípek ďakuje aj vinárom Chateau Topoľčianky.    Prez EFVK Eqwues Všetečka pri prejave. Režisér Juraj Jakubisko s priateľmi. Svet je malý a umenie spája. Medzi exponátmi a v spomienkach v Bratislave. S p. Harapesom pred naplnenou galériou. Publikum sa muselo striedať pre mimoriadny nával....    Chateau Topoľčianky na stole pre VIP. V depozitári s J. Jakubiskom pri jeho obrazoch. Plno - do neskorej noci. Film, TV, médiá. Jeden z certifikátov pre darované diela.