Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Spomienka na holokaust v Seredi.
Termín: 8.9.2015.
V rámci dňa židovskej kultúry si v Seredi pripomenuli strašné dni holokaustu v Seredi, meste, kde bol umiestnený zberný tábor cez ktorý prešil aj známy vinár medzivojnového obdobia Ferdinand Fussmann a ďalších 16 tisíc obetí. Tohoto pietneho aktu sa zúčastnil aj Eques Všetečka za Európske Fórum Vínnej Kultúry. Počas spoločenskej časti stretnutia hovoril so zúčastneným aj o úspechu projektu "Dr Janko Blaho a jeho doba" v Prahe a na Slovenských dňoch v Luhačoviciach. Klikni
Park pri zámku so spomienkovou skulptúrou. Panely o holokauste. Slnkom zaliaty park. So zástupcom židovkých obcí. Pani Zmajkovičová s blahovým spevníkom. Prejav p. Zmajkovičovej. Riaditeľ múzea holokaustu p. Martin Korčok. Zostali spomienky.