Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Energetic New Taiwan.
Termín: 17.9.2015.
Malá scéna v Bratislave bola svedkom stretnutia mladých umelcov Taiwanu so slovenským publikom.
J.E. p. Chang predstavil prez. EFVK Eques Všetečkovi vedenie súboru mladých umelcov. Pertraktovaná spolupráca na umeleckej úrovni je stále otvorená. Stretnutia sa zúčastnil za moravskú stranu EFVK p. Tomáš Jeřábek a ďalší významní hostia. Chateau Topoľčianky reprezentovalo ich vynikajúce šampanské. Klikni
Brožúrka o pôsobení súboru v Európe. Dôstojne vyzdobená bratislavská Malá scéna. Prez EFVK Eques Všetečka a J.E. p. Chang. S vedením súboru. Úvodné slovo J.E. p. Changa. Pohybové kreácie mladých umelcov Taiwanu. Európske turné 2015 v Bratislave. Umenie nepozná hraníc. Na slávnostnej recepcii.p. Kováč, Všetečka a Jeřábkovci. Otváranie Šampanského Chateau Topoľčianky.