Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Otváranie reprezentačných aktivít.
Termín: 18. - 19.9.2015.
Po mimoriadnom úspechu projektu „ Dr Janko Blaho a jeho doba“ v pražskej galérii Miro na Hradčanoch, s veľkou odozvou v pražských médiách. Sa stretol riaditeľ galérie Dr. Smolák s prezidentom Európskeho Fóra Vínnej Kultúry, Eques Mgr. Všetečkom, - aby prebrali ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Európske ceny Trebbia pod záštitou prezidenta Zemana v roku 2016 prezentácie umelcov, vína a vinárov sa stávajú súčasťou týchto kultúrnych nadnárodných aktivít. Klikni
Sídlo EFVK Zámok u Grófa v Nitre. Stretnutie s Dr. Smolákom na pražských Hradčanoch. Dr Smolák v sídle EFVK v Nitre. Dokumentácie z aktivít majú mnoho paralelných prvkov. Jeden z mega projektov roku 2016.