Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Výstava Majstra Vladimíra Plachého.
Termín: 15.nov.2011.
Deň po oficiálnom otvorení výstavy diela Majstra Vladimíra Plachého sa stretol s majtrom v budove slovenského rozhlasu v Bratislave Eques Mgr. Všetečka. Klikni
Majster V.Plachý s Eques Všetečkom. Kolekcia obrazov v Slovenskom Rozhlase. Perfektná kytica Majstra. MajsterPlachý s p. Všetečkovou. Vyšegrádske okno. Symbol spolupráce. Zo spoločnej dovolenky na Brači. Foto.