Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Artur Hubáček Harmat
Termín: 27.IX.2015.
Ku 130 výročiu narodenia nášho významného umelca Artura Harmata bola v obci Bojná odhalená pamätná doska. Harmat - známy skôr v Maďarsku bol významným komponistom a profesorom cirkevnej hudby a v Maďarsku je pochovaný medzi najvýznamnejšími kultúrnymi tvorcami. S jeho dielom sa stretajú všetci veriaci, od základného spevníka až po zložité oratórne kompozície v bazilikách a chrámoch. Časť jeho diela sme mali možnosť vypočuť si počas prezentácie chrámových zborov, priamo v Bojnej, nazvanej "Zvony". Klikni
Brožúrka vydaná o živote a diele. Pamätná doska v Budapešti. Park sv. Ján de La Salle  v Bojnej. Príhovor člena rodiny Vdp. Jozefa Vlasáka Zborové spevy z opusov Artura Harmata. Úctu prišli vzdať diplomati Maďarska. Ing. J. Vlasák s prez. Eques Všetečkom. Pamätná tabuľa Artura Harmata. Zbory - spev a kostol v Bojnej.