Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

104 výročie založenia čínskeho štátu.
Termín: 6. okt.2015.
V Bratislavskom Carltone sa konala spoločenská slávnosť ku 104 výročiu založenia čínskeho štátu usporiadaná J.E. p. Changom veľvyslancom Taiwanu. Zástupcovia EFVK sa nielen zúčastnili slávnosti, ale sa podieľali spolu s Cechom vinárov na reprezentačnej časti vinárskej prehliadky a umeleckom programe. Taiwanskí umelci , študujúci vo Viedni zahrali skladby zo spevníka piesní Dr Janka Blahu, ktorý zostavil prez. EFVK Mgr. Všetečka. Na podujatie prijal pozvanie aj gen, riaditeľ pražskej nadácie Trebbia p. M. Smolák, ktorý požiadal prez. EFVK Eques Všetečku o spoluprácu na ročníku 2016, ktorý sa bude konať na pražskom hrade pod záštitou prezidenta ČR p. Zemana. Klikni
Ústredný motív stretnutia. EFVK prezentovali nielen zástavy a symboly, ale aj prospekty Čínski kucharí pripravovali raut. Zástupkyňa firmy Matyšák so šéfom Cechu vinárov. Počas spoločenského stretnutia. Eques Všetečka s gen. riaditeľom Trebbia z Prahy p. Smolákom Sála zaplnená do posledného miesta. K ľudovým piesňam bolo aj vysvetlenie v angl. jazyku. S posl. SNR p. Mikloškom sa spomínala Nitra. Cecdh vinárov p. Tutura s p. Všetečkom Eques Všetečke počas skúšky kvarteta. Diskusia a dobrá nálada do neskorej noci...