Zámok u Grófa
Európske Fórum Vínnej Kultúry
Rodinný erb Všetečka Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusa

Európske Fórum Vínnej Kultúry

Mikulovské stretnutie.
Termín: 10.X.2015.
Stretnutie Evropského Řádu Rytířů Vína v Mikulove sa zúčastnil prezident EFVK Eques Všetečka. Stretnutia, ktorých súčasťou je umenie sú dôležitou spoločenskou súčasťou. Aj tento krát v prostredí „Hornej“ synagógy sme si vypočuli s veľkým vkusom pripravený koncert pre husle a violončelo. Eques Všetečka predstavil aj projekt Dr. Janko Blaho a jeho doba“ a samozrejme notová časť s prispením firmy Wienerberger sa opätovne stala stredobodom záujmu. Klikni
Mikulov vždy prekvapí novými úpravami. Privítací ceremoniál p. Petra Marcinčáka. Prijímanie nových členov v Dytrichsteinskom kostole. Cesta do synagógy bola lemovaná takýmto výhľadom. Očarujúce prostredie s výbornou akustikou. Jedna z výstav v synagóge. Krása robí krásnu hudbu.... So šéfom cimbálovky o Blahovi a jeho pesničkách. Muzikanti si vážili notový darček. Až do rána bíleho...